Gebruikerslogin

Veilig Werken

Gebruik van propaan op bouwplaatsen

Thema:  Gevaarlijke stoffen
04-05-2009

De bestaande CPR-richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn omgezet naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS 19 met betrekking tot propaan is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR-richtlijn 11-1. Met de hernieuwde uitgifte van de PGS-serie, waaronder de PGS 19, is dit het uitgelezen moment om even stil te staan bij de risico's en gevaren die het gebruik van propaan op bouwplaatsen met zich kan meebrengen.

In dit artikel:

  • Wat is propaan?
  • Basisveiligheidsregels
  • Ongevallen en gevolgen
  • PGS 19: Checklist veiligheidsmaatregelen