Gebruikerslogin

Veilig Werken

Ergonomie

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2010

Volgens de International Ergonomics Association (IEA) is ergonomie zowel een wetenschappelijke discipline als een uitoefenbaar beroep. De wetenschappelijke discipline legt zich toe op de studie van de wisselwerking tussen de mens en andere elementen van een systeem. Op wetenschappelijke congressen en in tijdschriften en publicaties worden de resultaten van theorievorming en van onderzoek voorgesteld. Het beroep gebruikt theoretische principes, verzamelde data en methoden om werksituaties aan te passen om het welzijn van mensen en de prestatie van systemen te optimaliseren. In beide gevallen leveren ergonomen een bijdrage aan het ontwerpen en evalueren van taken, werkzaamheden, producten, organisaties, omgevingen en systemen om deze af te stemmen op de behoeften, de mogelijkheden en de beperkingen van mensen.

Dit artikel waarin ergonomie centraal staat bevat onder andere een overzicht hoe u uw werkplek het beste ergonomisch kunt inrichten (inclusief wettelijke eisen en ergonomische richtlijnen), een voorbeeld instructie beeldschermwerkplek en een knelpunteninventarisatie voor ergonomische aspecten die u zelf kunt invullen.

In dit artikel:

  • De ergonomische kijk
  • Deelgebieden ergonomie
  • Uitdagingen voor de ergonomie
  • Knelpunteninventarisatie voor ergonomische aspecten