Gebruikerslogin

Veilig Werken

Toolbox BGZ-pakket

Thema:  Arbo en veiligheid
12-08-2010

Werkgevers hebben verplichtingen op grond van de Arbowet. Deze verplichtingen mogen door een werkgever zelf worden uitgevoerd met een maatwerkregeling. Ze mogen ook worden uitgevoerd door een deskundige die al dan niet in dienst is bij een arbodienst. Een aantal taken moeten in ieder geval in worden uitgevoerd in samenwerking met deskundigen. Dit zijn onder meer toetsing van de risicoinventarisatie en -evaluatie, begeleiding van zieke werknemers, het arbeidsgezondheidkundig onderzoek en de aanstellingskeuring en het arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit artikel gaat over welke verplichtingen u zelf mag uitvoeren (BGZ) en welke u aan deskundigen moet overlaten.

In dit artikel:

  • Pakket Bedrijfsgezondheidszorg
  • Waarom is het BGZ-pakket voor u van belang?
  • Wat is opgenomen in het BGZ-pakket?
  • Voor wie is het BGZ-pakket bestemd?
  • Arbo- of open spreekuur