Gebruikerslogin

Veilig Werken

Gehoorbescherming

Thema:  Milieu en gezondheid
27-03-2012

Werknemers in de bouw worden bijna allemaal blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus. Hoewel dit vaak veroorzaakt wordt door werkzaamheden waar iemand zelf mee bezig is, komt het ook regel­matig voor dat het geluid wordt veroorzaakt door werkzaamheden van collega’s of activiteiten in de omgeving. Zo mogelijk moet schadelijk geluid bij de bron worden aangepakt. Is dat niet mogelijk, dan moet de blootstelling worden beperkt, bijvoorbeeld door de blootstellingsduur te verkorten. Als er geen maatregelen dichter bij de bron te treffen zijn, dan moet gehoorbescherming worden gedragen.

Dit artikel laat zien welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen om gehoorschade tijdens het werk te voorkomen. Het bevat onder andere een stappenplan die u kan helpen bij de keuze van het voor uw beroep meest geschikte gehoorbeschermingsmiddel.

In dit artikel:

  • Voorkomen blootstelling schadelijke geluidsniveaus
  • Geluidniveaus in Arbowet
  • Stappenplan keuze gehoorbeschermingsmiddelen