Gebruikerslogin

Veilig Werken

Checklist basisoorzaken ongevallen

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2010

Dit artikel bevat een checklist basisoorzaken ongevallen. In de lijst wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de meest voorkomende en relevante basisoorzaken in relatie tot het ongevalonderzoek door veiligheidskundigen. Het biedt u alle informatie over het hanteren van een methode bij onderzoek van ongevallen. Het model van de checklist kunt u downloaden en uitprinten voor eigen gebruik.

In dit artikel:

  • Model checklist basisoorzaken ongevallen