Gebruikerslogin

Veilig Werken

Fysieke belasting

Thema:  Milieu en gezondheid
15-12-2011

Jaarlijks krijgen grote aantallen werknemers te maken met beroepsgerelateerde aandoeningen door fysieke belasting (met name rugpijn, rugletsel en RSI). De meeste ontstaan geleidelijk en worden veroorzaakt door ofwel het werk zelf, ofwel de werkomgeving van werknemers. In dit artikel kunt u lezen hoe deze aandoeningen ontstaan, hoe u een RI&E kunt opstellen om de risico’s te bepalen en welke maatregelen u kunt nemen om de kans op beroepsgerelateerde aandoeningen zo klein mogelijk te maken. Tot slot krijgt u tip voor bij het tillen & dragen en het duwen & trekken.

In dit artikel:

  • Beroepsgerelateerde aandoeningen
  • Ontstaan beroepsgerelateerde aandoeningen
  • Risicobeoordeling
  • Maatregelen
  • Tips voor tillen en dragen
  • Tips voor duwen en trekken