Gebruikerslogin

Veilig Werken

Gevaarlijke stoffen in de praktijk

Thema:  Gevaarlijke stoffen
10-09-2015

Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico's bestaan of ontstaan. In veel bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig op verschillende plaatsen. Denk aan werkvoorraden op of nabij de werkplek, restanten of afvalchemicaliën, opslag van grotere werkvoorraden en van producten in magazijnen.

Belangrijke aspecten zijn de blootstelling, de waarneming en de grenswaarden, de gevaren en de indeling, de etikettering en de productinformatie. Ook zijn er nog specifieke gevaarlijke stoffen die nog steeds niet afdoende als zodanig herkend en erkend worden. Hieraan wordt in dit artikel ook aandacht besteed.

In dit artikel:

  • Zuurstofconcentratie
  • Blootstelling gevaarlijke stoffen
  • Grenswaarden en reukwaarneming
  • Indeling en gevaren van gevaarlijke stoffen
  • Etikettering, gevarenpictogrammen en productinformatie
  • Monitoring en medisch onderzoek
  • Specifieke gevaarlijke stoffen
  • Lekken en biologische stoffen
  • Industriële gascilinders