Gebruikerslogin

Veilig Werken

Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Thema:  Gevaarlijke stoffen
21-02-2013

Op de werkvloer kunnen medewerkers in contact komen met allerlei 'chemische' stoffen. Denk aan acetyleen, propaan, bitumendamp, brandstoffen, lasrook, koelvloeistof en vluchtige oplosmiddelen zoals thinner. Hierbij kan sprake zijn van gezondheidsrisico's waardoor beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit artikel geeft daar handvatten voor.

In dit artikel:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • Beheersmaatregelen
  • Gedrag medewerkers
  • Opslag en calamiteiten zoals explosies
  • Roken op de werkvloer
  • Andere gevaarlijke stoffen
  • Meer weten over gevaarlijke stoffen en biologische agentia?