Gebruikerslogin

Veilig Werken

Veilig werken op ladders

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2011

Bij veel ongevallen die veroorzaakt zijn door het werken met ladders, is er sprake van het niet op de juiste manier gebruiken van de ladder. Oorzaken liggen vooral bij een te hoge overspanning, een te kleine oversteek en het onjuist plaatsen van de ladder. Het gebruik van de ladder op een werkplek en als werkplek moet daarom zo veel mogelijk worden beperkt. Voorkeur gaat uit naar andere arbeidsmiddelen zoals steigers en hoogwerkers.

Dit artikel helpt u bij de keuze voor het wel of niet gebruikmaken van ladders als werkplek.

In dit artikel:

  • Europese richtlijn werken op hoogte
  • Keuze klimmaterieel