Gebruikerslogin

Veilig Werken

Veilig werken met hoogwerkers

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In dit artikel wordt u geïnformeerd over alle aspecten van werken met een hoogwerker. Met name de risico’s, veiligheidsvoorschriften en ongevallenpreventie staan centraal. Om veilig te kunnen werken is het belangrijk dat de gebruiker van de hoogwerker zich bewust is van de risico's voor hemzelf en zijn omgeving. Rekening moet worden gehouden met het feit dat omstanders geen flauw idee hebben van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een hoogwerker. Het artikel besluit dan ook met een uitgebreide lijst met tips voor het veilig werken met een hoogwerker.

In dit artikel:

  • Soorten hoogwerkers
  • Gevaarbereik hoogwerkers
  • Verantwoordelijkheidsniveaus
  • Algemene veiligheidsvoorschriften
  • Opschriften en begrippen
  • Opstelling hoogwerkers
  • Stabiliteit
  • Tips werken met de hoogwerker