Gebruikerslogin

Veilig Werken

Aan de slag met veilig gedrag volgens VCA 2017/6.0

Thema:  Arbo en veiligheid
17-10-2018

Samenvatting

In een ideale wereld handelen alle medewerkers altijd doordacht en houden ze zich aan de regels en afspraken die in het bedrijf gelden. Maar mensen gedragen zich niet altijd rationeel en laten zich soms leiden door persoonlijke overtuigingen, gewoonten en emoties. Ook in uw bedrijf.

VCA**- en VCAP-bedrijven zijn volgens VCA 2017/6.0 verplicht een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en -gedrag door te voeren. In dit artikel negen uitgewerkte tips om het VGM-bewustzijn en gedrag op een positieve manier te beïnvloeden :

 1. Betrokkenheid van directie en management is essentieel.
 2. Begin bij de basis.
 3. Communiceer.
 4. Laat medewerkers meedenken.
 5. Direct leidinggevenden hebben de belangrijkste rol bij de cultuuromslag.
 6. Wees gul met complimenten.
 7. Leer van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties.
 8. Zorg voor een goede uitstraling van de werkvloer.
 9. Houd vol! 

Zorg dat veilig en gezond werkgedrag ook binnen uw organisatie een automatisme wordt.

In dit artikel:

 • Inleiding
 • VGM-bewustzijn en -gedrag
 • Tips, praktische ideeën en voorbeelden
Trefwoorden