Gebruikerslogin

Veilig Werken

Collectieve voorzieningen werken op hoogte

Thema:  Arbo en veiligheid
27-04-2010

Bij werken op hoogte moeten voorzieningen worden aangebracht om valgevaar zoveel mogelijk uit te sluiten. Collectieve voorzieningen zijn maatregelen waar iedereen op de locatie baat van kan hebben en zijn een eerste vereiste. Pas als collectieve beschermingsmiddelen geen zin hebben of gevaarlijk zijn om aan te brengen, mogen ze worden vervangen door persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Voorbeelden van collectieve voorzieningen zijn steigers, bordessen en mobiele werkvloeren als hangsteigers en hoogwerkers. Een veilige werkvloer kan ook veiliger worden gemaakt door leuningen en hekwerk langs de vloer en dakranden aan te brengen. Vloeropeningen, putten, sleuven en sparingen moeten afgedekt worden met materiaal dat bestand is tegen het gewicht dat het moet dragen. Vangnetten zijn een laatste redmiddel.

In dit artikel:

  • Collectief of individueel beschermingsmiddel?
  • Randbeveiliging
  • (Rol)steiger
  • Hangsteiger
  • Kooiladder
  • Hoogwerker
  • Kraan met werkbak
  • Ladder
  • Vangnetten