Gebruikerslogin

Veilig Werken

Opzetten van keuringsysteem arbeidsmiddelen

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2011

Voor het keuren van arbeidsmiddelen moet een gedegen systeem worden opgezet. Belangrijk is allereerst te bepalen wie gaat keuren: de organisatie zelf of een inspecteur/keurmeester. Dat hangt af van het soort arbeidsmiddel dat gekeurd moet worden. Om dat te bepalen moet eerst een goede inventarisatie gemaakt worden van de te keuren arbeidsmiddelen. Elk middel moet identificeerbaar en traceerbaar zijn. Vervolgens moet de keuringsfrequentie bepaald worden, keuringen moeten gepland en uitgevoerd worden en de resultaten moeten gearchiveerd worden. Dit artikel helpt u een keuringssysteem voor arbeidsmiddelen op te zetten.

In dit artikel:

  • Identificatie van arbeidsmiddelen
  • Inkoop van nieuwe arbeidsmiddelen
  • Bepalen keuringsfrequentie
  • Bewijs van uitgevoerde keuring/keuringsstatus
  • Planning van keuringen
  • Uitvoeren van keuringen
  • Archiveren van de keuringsresultaten
  • Meetapparatuur keuringen elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
  • Beheer en kalibratie van meetapparatuur
  • Afgekeurde arbeidsmiddelen