Gebruikerslogin

Veilig Werken

BHV Ontruimingsplan

Thema:  Arbo en veiligheid
27-03-2012

Noodsituaties kunnen zich in ieder gebouw, dus bij ieder bedrijf, voordoen. Brand, wateroverlast, stormschade, bommelding, gaslekkage, et cetera: allemaal oorzaken waardoor personeel zo snel mogelijk het gebouw moeten verlaten. Om die situaties te voorkomen, zijn er preventiemaatregelen. Maar daarnaast moet er ook een ontruimingsplan zijn. Voorwaarde daarbij is dat iedere medewerkers op de hoogte is van het plan. Ook moet het plan jaarlijks in de praktijk getoetst en indien nodig bijgesteld worden.

Dit artikel bevat een model van een BHV Ontruimingsplan dat door ieder bedrijf gebruikt kan worden voor een goede opzet.

In dit artikel:

  • Model BHV Ontruimingsplan