Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werken in (asbest)verontreinigde grond

Thema:  Gevaarlijke stoffen
28-09-2011

Uit controles van de Arbeidsinspectie blijkt dat veel bedrijven die in verontreinigde grond werken, onvoldoende maatregelen nemen ter bescherming van hun personeel. Dit artikel geeft een overzicht van de risico's die het personeel loopt, de verschillende veiligheidsklassen waarin het werken met verontreinigde grond is ingedeeld en de te nemen maatregelen om de risico's te verkleinen en het personeel te beschermen.

In dit artikel:

 • Risico's werken in verontreinigde grond
 • Verontreinigde grond of verontreinigd grondwater?
 • Zijn de werkzaamheden ingedeeld in de juiste veiligheidsklasse?
 • Is asbest aanwezig in de grond?
 • Maatregelen om medewerkers te beschermen tegen blootstelling
 • Geschikt materiaal
 • Administratieve maatregelen
 • Voorlichting en instructie en Toezicht
 • Relevante websites
 • Wetgeving en publicaties
 • Overige publicaties over asbest