Gebruikerslogin

Veilig Werken

Blootstellinglimieten EMV

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Dit artikel bevat de door de ICNIRP en de Gezondheidsraad bepaalde blootstellinglimieten voor elektromagnetische velden.

In dit artikel:

  • Overzicht blootstellinglimieten