Gebruikerslogin

Veilig Werken

Juridische positie van asbest

Thema:  Gevaarlijke stoffen
22-08-2012

Telkens wanneer een eigenaar of opdrachtgever een bouwkundige aanpassing wil laten verrichten aan een bedrijf met een SC540-certificatie, is hij/zij verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Afhankelijk van de te verwachte afvalstroom dient men dan, als opdrachtgever en uitvoerende partij, conform de verplichtingen te handelen die in dit artikel uiteengezet zijn.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Bouwkundige werkzaamheden met meer dan 50m3 bouwafval
  •  Bouwkundige werkzaamheden (of overige) werkzaamheden met minder dan 50m3 bouwafval
  • Plichten van de opdrachtgever/eigenaar van het bouwwerk 
  • Plichten van de uitvoerende partij