Gebruikerslogin

Veilig Werken

Analyse werkomgeving

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2010

Er zijn verschillende analysemogelijkheden al naargelang we de persoon of de werkomgeving als voorwerp van analyse nemen en al naargelang we objectieve of subjectieve parameters gebruiken. Er is een controverse betreffende de zogenoemde 'geobjectiveerde' methoden en de methoden gebaseerd op het oordeel van de werknemer. De waarde van deze laatste wordt wel eens in twijfel getrokken.

Een mix van methoden geeft zeker het beste resultaat. Daarom wordt hierna een overzicht geboden van de voornaamste analysemogelijkheden. Elke analyse geeft waardevolle informatie als ze met de nodige deskundigheid is uitgevoerd en wanneer de resultaten goed worden geïnterpreteerd. Centraal staat de kwaliteit en de pertinentie van de resultaten en hun strategisch nut, dat wil zeggen de verbeteringen die men ermee tot stand kan brengen.

Dit artikel bevat onder andere de Toetsingslijst Mens en Organisatie (TOMO) meteen knelpuntenlijst, met 54 beknopt omschreven knelpunten, verdeeld over vier risicovelden. De TOMO is bedoeld voor gebruik op functie- en afdelingsniveau. Het instrument richt zich tot de arbomanagers en preventieadviseurs en kan als leidraad dienen voor een rondgang in het bedrijf, een interview met leidinggevenden en/of sleutelfunctionarissen, een bespreking in een werkoverlegsituatie.

In dit artikel:

  • Analyse van objectieve gegevens over personen en werk
  • Analyse van subjectieve gegevens over personen en werk
  • Analyse van vragenlijstonderzoek
  • Knelpunteninventarisatie voor psychosociale aspecten
  • Toetsingslijst Mens en Organisatie (TOMO): knelpuntenlijst