Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werken in besloten ruimten

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico's voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is vergrote kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en ongelukken met blijvende invaliditeit als gevolg.

Veel van deze incidenten vinden plaats doordat werknemers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de gevaren die het werken in deze ruimten met zich mee kan brengen en bovendien is hulpverlening in besloten ruimten vaak moeilijk. Het werken in besloten ruimten moet daarom worden gezien als een 'zeer risicovolle activiteit'.

Naast de gevaren van werken in besloten ruimten worden ook de reddingstrategieën besproken.

Dit artikel bevat ook een model van een taakrisicoanalyse (TRA) voor besloten ruimten en een checklist die gebruikt kan worden bij het werken in besloten ruimten.

In dit artikel:

  • Definitie besloten ruimte
  • Gevaren bij werken in besloten ruimten
  • Reddingsstrategieën
  • Checklist werken in besloten ruimten
  • Model taakrisicoanalyse besloten ruimten