Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werkvoorschriften elektrische veiligheid conform NEN 3140

Thema:  Arbo en veiligheid
06-02-2011

De veilige uitvoering van werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrotechnische installaties kan men garanderen door zogenaamde procedures en werkvoorschriften op te stellen. Al het uitvoerende personeel moet zijn geïnstrueerd over de veiligheidseisen, procedures en werkvoorschriften zoals deze gelden voor de werkzaamheden.

Deze veiligheidsmaatregelen zijn er echter niet alleen voor uw eigen medewerkers, maar ook voor derden. Ook derden moeten namelijk op de hoogte gebracht worden van de bij uw bedrijf geldende procedures, werkvoorschriften en vergunningen.

Dit artikel geeft een opsomming van de werkvoorschriften elektrische veiligheid conform NEN 3140.

In dit artikel:

 • Trekken van mespatronen met groepsschakelaar
 • Plaatsen van mespatronen met groepsschakelaar
 • Trekken van mespatronen zonder groepsschakelaar
 • Plaatsen van mespatronen zonder groepsschakelaar
 • Verwijderen van schroefpatronen met groepsschakelaar
 • Plaatsen van schroefpatronen met groepsschakelaar
 • Verwijderen van schroefpatronen zonder groepsschakelaar
 • Plaatsen van schroefpatronen zonder groepsschakelaar
 • Vervangen van schroefpatronen in veilige schakelingen
 • Resetten van thermisch relais
 • Resetten van aardlekschakelaar
 • Controleren van accu's
 • Laden van accu's
 • Bedieningswerkzaamheden
 • Storing zoeken door meting
 • Meten en beproeven
 • Las- en snijwerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden
 • Steiger- en hoogtewerkzaamheden
 • Werken in accuruimten
 • Werken in nauwgeleidende ruimten
 • Werken in vochtige ruimten
 • Werken onder spanning
 • Werken met open vuur
 • Vervangen van lampen en starters
 • Werken nabij spanningsvoerende delen