Gebruikerslogin

Veilig Werken

Elektrische veiligheid conform NEN-EN 50110/NEN 3140

Thema:  Arbo en veiligheid
16-06-2009

Dit praktijkdossier is een voorbeeld van een veiligheidshandboek en daarmee een mogelijke uitwerking van het elektrische veiligheidsbeleid van voorbeeldbedrijf ABC.

Dit artikel is een voorbeeld van een veiligheidshandboek en daarmee een mogelijke uitwerking van het elektrische veiligheidsbeleid van voorbeeldbedrijf ABC.

Het is een hulpmiddel voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Behalve op het bereiken van het gewenste veiligheidsniveau ligt hier vooral de nadruk op het behouden en het blijven verbeteren van de elektrische veiligheid. Hierbij wordt NEN-EN 50110/NEN 3140 als uitgangspunt gehanteerd. In deze norm staat aangegeven waar de elektrische bedrijfsvoering aan moet voldoen. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald welke zaken uit de norm van toepassing zijn en hoe aan de van toepassing zijnde eisen wordt voldaan.

NEN-EN 50110/NEN 3140 geeft de randvoorwaarden aan en dient op maat te worden gemaakt. Dit maatwerk is van belang omdat iedere organisatie (en daarmee ook de installaties en de medewerkers) uniek is. Algemene procedures werken niet in een organisatie, omdat ze niet begrepen worden of omdat het in een organisatie net even anders werkt. Het is de taak van de installatieverantwoordelijke om deze afstemming plaats te laten vinden. In dit praktijkdossier is het maatwerk vastgelegd.

NEN-EN 50110/NEN 3140 geeft de randvoorwaarden aan en dient op maat te worden gemaakt. Dit maatwerk is van belang omdat iedere organisatie (en daarmee ook de installaties en de medewerkers) uniek is. Algemene procedures werken niet in een organisatie, omdat ze niet begrepen worden of omdat het in een organisatie net even anders werkt. Het is de taak van de installatieverantwoordelijke om deze afstemming plaats te laten vinden. In dit artikel is het maatwerk vastgelegd.

Het praktijkdossier geeft aan hoe zaken met betrekking tot de norm geregeld worden. De werkelijke uitwerking hiervan is hierin opgenomen. De visie op de elektrische bedrijfsvoering wordt nader toegelicht. Met deze visie en de hoofdstukken die daarop volgen beschikt voorbeeldbedrijf ABC over de methodiek om de bedrijfsvoering van elektrische installaties blijvend te verbeteren en in stand te houden.

Het artikel geeft aan hoe zaken met betrekking tot de norm geregeld worden. De werkelijke uitwerking hiervan is hierin opgenomen. De visie op de elektrische bedrijfsvoering wordt nader toegelicht. Met deze visie en de hoofdstukken die daarop volgen beschikt voorbeeldbedrijf ABC over de methodiek om de bedrijfsvoering van elektrische installaties blijvend te verbeteren en in stand te houden.

In dit artikel:

  • Bijlage Stappenplan NEN 3140