Gebruikerslogin

Veilig Werken

BHV-organisatie brandveiligheid

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Dit artikel bevat alle informatie om een BHV-organisatie op te kunnen zetten die in geval van brand van kracht wordt. We laten zien welke brandgevaarlijke taken de BHV’er heeft. Om goed voorbereid te zijn is het nodig voor de BHV’er meer te weten over brandgevaar en de omgeving en de noodzakelijke afstemming met de brandweer, kennis te hebben van de bereikbaarheid, een noodplan te kunnen opstellen en tot slot enige kennis te hebben van brandbestrijding.

In dit artikel:

  • Bedrijfshulpverleningsorganisatie
  • Brandgevaarlijke werkzaamheden
  • Brandgevaar en de omgeving
  • Afstemming met de brandweer
  • Bereikbaarheid
  • Noodplan
  • Brandbestrijding