Gebruikerslogin

Veilig Werken

Risicoinventarisatie en -evaluatie

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In de Arbowet is vastgesteld dat het beleid van een onderneming gericht is op het verbeteren en optimaliseren van de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. Deze verbetering en optimalisering moeten zijn gebaseerd op een op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van de aanwezige risico's. Het gaat er bij de risicoinventarisatie om de risico's in kaart te brengen en bij de risico-evaluatie worden de risico's beoordeeld. In dit artikel wordt de wetgeving verder toegelicht, wordt besproken hoe de risico-evaluatie uitgevoerd moet worden en hoe een plan van aanpak gemaakt moet worden. Verder komen de begrippen RI&E, functie-RI&E en TRA uitgebreid aan bod en worden uitgewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het artikel sluit af met een toelichting van de meerwaarde van de functie-RI&E en TRA.

In dit artikel:

  • Arbeidsinspectie blad AI 1 (de methode van de 4 w's)
  • Verwijzing wetgeving
  • Risico-evaluatie
  • Plan van Aanpak maken
  • RI&E en TRA
  • Voorbeelden RI&E
  • De taakrisicoanalyse TRA
  • Voorbeelden TRA