Gebruikerslogin

Veilig Werken

V&G-plan

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In dit artikel wordt het wettelijk kader van de Arbowet geschetst. Er wordt uitgebreid ingegaan op het Arbobesluit, er worden de betrokken partijen besproken en wordt uitgebreid ingegaan op alle stappen van de V&G-ontwerpfase en de V&G-uitvoeringsfase die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren door de opdrachtgever van de wettelijke verplichtingen in het kader van het Arbobesluit.

In dit artikel:

  • Ongevallen eisen een hoge tol
  • Wettelijk kader
  • Partijen
  • V&G-ontwerpfase, nadere toelichting
  • V&G-uitvoeringsfase, nadere toelichting