Gebruikerslogin

Veilig Werken

Risicobeoordeling arbeidsmiddelen

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2010

Dit artikel beschrijft een methodiek voor de risicobeoordeling van arbeidsmiddelen. De basis van de methodiek is een checklist bestaande uit gidswoorden: arbeidsveiligheidsaspecten en parameters: dan wel gebruikfasen (gevaar kan optreden tijdens gebruik, onderhoud en/of storingen). De checklist is als model aan dit artikel toegevoegd.

In dit artikel:

  • Beschrijving methodiek risicobeoordeling arbeidsmiddelen
  • Checklist risicobeoordeling arbeidsmiddelen