Gebruikerslogin

Veilig Werken

Arbothema: omgevingsinvloeden

Thema:  Arbo en veiligheid
08-09-2016

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden is de omgeving van invloed op de medewerker. In bijvoorbeeld een werkplaats is er sprake van een bepaalde temperatuur, verlichting en luchtsnelheid. Ook kan het zijn dat de werkzaamheden van de werknemer zelf van invloed zijn, bijvoorbeeld schadelijk geluid waar ook anderen weer aan blootgesteld worden. Dergelijke externe invloeden worden aangeduid met de term omgevingsinvloeden of ook wel fysische factoren. Dit arbothema behandelt deze factoren. 

In dit artikel:

  • Omgevingsinvloeden 
  • Geluid
  • Klimaat
  • Daglicht en verlichting
  • Trillingen
  • Straling
  • Meer weten over omgevingsinvloeden?