Gebruikerslogin

Veilig Werken

Verantwoordelijkheden bij keuring arbeidsmiddelen

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2011

Arbeidsmiddelen zijn op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. Het is de plicht van de werkgever ervoor te zorgen dat deze middelen voldoen aan de bestaande productrichtlijnen. Alleen op die manier kan hij veiligheids- en gezondheidsrisico's voor zijn werknemers verlagen. Met veiligheidskeuringen kunnen werknemers aan die zorgplicht voldoen. Dit artikel licht de regels en verantwoordelijkheden bij veiligheidskeuringen toe.

In dit artikel:

  • Regels en verantwoordelijkheden bij keuringen