Gebruikerslogin

Veilig Werken

Opleidingen, training en instructie

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Het ontbreken van kennis en onvoldoende bewustzijn van de aanwezige risico's op de bouwplaats zijn nog altijd de grootste oorzaken van ongevallen en bijna-ongevallen op de bouwplaats. Als je niet weet hoe een apparaat werkt, als je niet weet welke PBM's je waar en hoe moet gebruiken, als je niet verteld wordt wat de risico's van het werk zijn, dan is het een kwestie van tijd voordat een ongeval plaatsvindt. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch is het nodig gebleken om voorlichting en instructie bij wet te regelen. De werkgever is dus verplicht ervoor te zorgen dat zijn personeel over de nodige kennis beschikt om hun werk veilig te kunnen uitvoeren. In dit artikel wordt verder ingegaan op dit wettelijk kader, de verantwoordelijkheden en eventuele boetes. Ook is er aandacht voor de risicoinventarisatie en -evaluatie. Tot slot wordt stilgestaan bij de benodigde voorlichting en instructie.

In dit artikel:

  • Wettelijk kader voorlichting en onderricht
  • Verantwoordelijkheid van de werknemers en toezicht
  • Boete
  • Risicoinventarisatie en -evaluatie
  • Voorlichting en onderricht in relatie tot V&G-plan
  • Voorlichting en onderricht in relatie tot uitvoeringsfase
  • Bedrijfseigen en externe voorlichting en instructie