Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werken aan en langs spoorbanen

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop het werken aan en langs spoorbanen is georganiseerd. Er worden enkele algemene eisen en richtlijnen gegeven waardoor iemand die nog niet hiermee bekend is, kan bepalen waarmee hij te maken krijgt bij werken aan het spoor. Er wordt zeker geen volledigheid van regels en richtlijnen nagestreefd of gesuggereerd, enerzijds omdat dit in diverse normbladen en richtlijnen goed terug te vinden is, anderzijds omdat deze informatie soms jaarlijks wijzigt en hier gestreefd wordt naar informatie die gedurende langere tijd toepaspaar blijft.

Aan de orde komen de risico’s, ProRail, diens Normenkader en Voorschrift Veilig Werken, overige documenten en de VCA-BTR.

In dit artikel:

  • Risico's van werken aan en langs spoorbanen
  • ProRail
  • Normenkader Veilig Werken
  • Voorschrift Veilig Werken
  • Overige documenten met betrekking tot werken langs het spoor
  • VCA-BTR