Gebruikerslogin

Veilig Werken

Arbo nieuwe stijl

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2010

De overheid hanteert sinds 1 januari 2007 een nieuwe arboaanpak. Werkgevers en werknemers hebben meer verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden gekregen om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de sector of de onderneming in te vullen en op deze wijze de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren. Deze aanpak heeft vorm gekregen in onder meer de nieuwe Arbowet en ook heeft hij uitwerking op de uitvoering van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit artikel leest u wat er is veranderd en hoe aan de regels kunt voldoen. Twee checklisten, Basis-RI&E – beleid en Basis-RI&E – algemeen, zijn als hulpmiddel beschikbaar. Niet-ingevulde versies van de checklists kunt u als model downloaden.

In dit artikel:

  • Wat is er veranderd?
  • Uitvoeren en toetsen van de RI&E
  • Actueel houden van de RI&E
  • Checklist basis-RI&E – beleid
  • Checklist basis-RI&E – algemeen
  • Checklist basis-RI&E – beleid
  • Checklist basis-RI&E – algemeen