Gebruikerslogin

Veilig Werken

Protocol Agressie en Geweld

Thema:  Arbo en veiligheid
02-12-2012

Steeds vaker worden werknemers met externe contacten geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal.

In navolging van andere collega-ondernemingen en om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Arbowet stelt de werkgever een pakket maatregelen voor gericht op het vergroten van de veiligheid van de werknemers. De concrete maatregelen zijn opgenomen in dit protocol.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Doel en strekking protocol 
  • Vastleggen verantwoordelijkheden
  • Handelen na het incident met agressie en geweld
  • Protocol agressie tegen mensen 
  • Protocol bij schelden en beledigen
  • Protocol bij discriminatie en verbale bedreiging