Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Duurzaam gebruik bodem en ondergrond: 25 jaar Wet bodembescherming

Thema: 
07-12-2012

In oktober 2012 verscheen tijdens een symposium, in het kader van 25 jaar Wet bodembescherming, georganiseerd door Technische Commissie Bodembescherming, er een manifest, rapport en verslag over de toekomst van de bodem. Met deze publicaties wordt gepoogd 'bodem' weer hoog op de politiek-bestuurlijke agenda te krijgen. Dit artikel bevat een verslag van het symposium, en inzage in het rapport.

In dit artikel:

  • Rapport Terra incognita
  • Terra-agenda, verslag van het symposium
  • Manifest duurzaam gebruik bodem en ondergrond