Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Gebiedsgericht bodembeleid in Amsterdam

Thema:  Bodem
31-01-2011

In het Besluit bodemkwaliteit wordt de mogelijkheid gegeven om gebiedsgericht bagger- en bodembeleid op te zetten. Gemeenten en andere beheerders moeten zich vooraf afvragen wanneer gebiedsgericht beleid opgezet moet worden of dat het gewoon bij generiek beleid blijft. Dat hangt vooral af van de grond-, weg- en (water)bouwactiviteiten en de ontwikkeling van industrieterreinen of woningbouwlocaties in de gemeente. Daarnaast is belangrijk in welke mate sprake is van historisch verontreinigde grond. Amsterdam is bezig een nota te schrijven die de spelregels van gebiedsgericht beleid in de gemeente vastlegt. Een moeilijk proces, waarbij verschillende vraagstukken meespelen. Dit artikel beschrijft enkele van deze vraagstukken, waar andere gemeenten wellicht ook mee worstelen.

In dit artikel:

  • Belangrijke criteria bij bepalen gebiedsgericht bodembeleid
  • Landelijke interventiewaarden gewenst voor handhaving
  • Helder en handhaafbaar beleid
  • Gebruikersbeperkingen door bodembeleid
  • Goed nalevingsgedrag door goede communicatie
  • Handhaving van bodembeleid
  • Opstellen bodemkwaliteitskaart