Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Besluit bodemkwaliteit en de gevolgen voor de milieulaboratoria

Thema:  Wetgeving
13-07-2010

Door de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit moeten milieulaboratoria hun bedrijfsvoering aanpassen. Dat zorgt weliswaar voor extra kosten, maar levert ook direct een kwaliteitsverhoging op. Dit artikel vergelijkt de verplichtingen voor de milieulaboratoria, zoals die golden voor 1 juli 2007, en zoals die gelden na 1 juli 2007, voorgeschreven door AS 3000. Daarnaast komen kort de rapportagegrenzen en de AP04-partijkeuringen aan de orde.

In dit artikel:

  • Verplichtingen voor laboratoria voor 1 juli 2007
  • Verplichtingen voor laboratoria na 1 juli 2007
  • Rapportagegrenzen
  • AP04-partijkeuringen