Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Bildtse bodem op functiekaart

Thema:  Bodem
01-12-2010

Niet alleen stedelijke gemeenten, ook landelijke gemeenten hebben te maken met het Besluit bodemkwaliteit. In dit artikel doet gemeente Het Bildt verslag van het proces dat zij doormaakten bij het ontwikkelen van een bodemfunctiekaart en hoe zij het beleid vormgeven. Achtereenvolgens wordt behandeld hoe de indeling van het grondgebied in kaart werd gebracht, hoe het ontwerp van de bodemfunctieklassenkaart tot stand kwam, en hoe de definitieve kaart werd vastgesteld na een inspraakprocedure. Ook wordt ingegaan op hoe het nieuwe beleid moet worden uitgevoerd.

In dit artikel:

  • Grondgebiedindeling in kaart brengen
  • Totstandkoming ontwerp bodemfunctieklassenkaart
  • Definitieve kaart vastgesteld na inspraakprocedure
  • Uitvoering nieuw beleid
  • Informeren betrokken partijen