Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Gevolgen inwerkingtreding Wabo voor Besluit bodemkwaliteit

Thema:  Wetgeving
31-01-2011

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, beter bekend als de Wabo, in werking getreden (zie het Inwerkingtredingsbesluit van 10 juni 2010, Stb. 2010, nr. 231). Daardoor kan per 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning worden aangevraagd. In verband met de invoering van de Wabo is ook een aantal algemene maatregelen van bestuur aangepast, waaronder ook het Besluit bodemkwaliteit. Hoewel die aanpassingen erg meevallen, worden ze in dit artikel natuurlijk wel even genoemd. De juridische gevolgen van de aanpassingen zijn verwaarloosbaar en worden daarom ook niet besproken. Mogelijke praktische gevolgen moeten in de praktijk blijken.

In dit artikel:

  • Omgevingsvergunning op grond Wabo
  • Aanpassingen op grond Invoeringsbesluit Wabo
  • Aanpassingen Besluit bodemkwaliteit