Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Verondiepen van zandwinputten

Thema:  Bodem
01-02-2010

Dit artikel gaat over het advies van de deskundigencommissie zandwinputten aan de minister van VROM en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het veilig toepassen van grond en baggerspecie in zandwinputten. De onrust die op een aantal plaatsen in Nederland is ontstaan over het gebruik van baggerspecie als opvulling van zandwinputten en de reactie van de minister van VROM op deze ontstane onrust komt ook aan de orde.

In dit artikel:

  • Deskundigencommissie brengt advies uit
  • Leden deskundigencommissie
  • Conclusies minister van VROM
  • Opdracht aan de deskundigencommissie
  • Bevindingen van de deskundigencommissie
  • Maatschappelijke onrust