Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Toetsingskaders grond en baggerspecie

Thema:  Bodem
29-04-2009

In hoofdstuk 4 van het Besluit bodemkwaliteit zijn de regels opgenomen die gelden voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Dit artikel schetst de nieuwe toetsingskaders waarbinnen grond en baggerspecie kunnen worden toegepast. Kort gezegd betreft dat het generieke toetsingskader, het gebiedsspecifieke toetsingskader en het toetsingskader voor grootschalige toepassingen. Naast de beschrijving van deze toetsingskaders zijn praktische stappenplannen opgenomen ter implementatie van deze toetsingskaders.

In dit artikel:

  • Inleiding toetsingskaders
  • Generiek toetsingskader voor de algemene toepassing
  • Gebiedsspecifiek toetsingskader voor de algemene toepassing
  • Keuze tussen generiek en gebiedsspecifiek toetsingskader
  • Toetsingskader voor grootschalige toepassingen