Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Inwerkingtreding en overgangsrecht Besluit bodemkwaliteit

Thema:  Wetgeving
01-02-2010

De gefaseerde inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit leidt ertoe dat verschillende onderdelen op verschillende tijdstippen van kracht worden. In dit artikel wordt eerst nader beschreven welke onderdelen van het besluit en de regeling wanneer in werking treden of zijn getreden. Vervolgens wordt voor bouwstoffen, grond en baggerspecie aangegeven welk overgangsrecht na de inwerkingtreding van het besluit van toepassing is. Specifiek gaat het dan om het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer, het houden van bouwstoffen in een werk, de bodemkwaliteitskaart op grond van de Vrijstellingsregeling grondverzet, partijkeuringen, meldingen, de Wm- en Wvo-vergunning en tarragrond. Het artikel sluit af met een overzicht van vervallen regelingen en de vrijstellingen van erkenningsverplichting.

In dit artikel:

  • Inwerkingtreding en overgangsrecht
  • Inwerkingtreding Besluit bodemkwaliteit
  • Inwerkingtreding Regeling bodemkwaliteit
  • Overgangsrecht Besluit bodemkwaliteit
  • Overgangsrecht Regeling bodemkwaliteit
  • Wijzigingen samenstelllingswaardenolie en kunstgrasstrooisel
  • Wijzigingen overgangsrecht