Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Grootste problemen bij ISO 14001:2004-certificering

Thema:  Certificering
27-03-2012
Geschreven door: Derk-Jan Haverkamp

In het Besluit bodemkwaliteit worden bagger en grond en bouwstoffen toegepast met verschillende kwaliteitsverklaringen. De basis voor het toepassen is gelegen in een geborgd kwaliteitssysteem, zoals beheerd en ontwikkeld in SIKB of ander verband. ISO 14001 is een specifiek kwaliteitssysteem dat ook wordt gebruikt bij andersoortige bedrijven dan die werken met het Besluit bodemkwaliteitk; ervaringen opgedaan met ISO zijn desondanks wél leerzaam en mogelijk bruikbaar voor deze bedrijven.

In dit artikel worden belangrijke problemen met ISO 14001:2004-certificering en ontwikkelingen op dit gebied besproken. Er worden concrete handvatten geboden om op succesvolle wijze het certificeringstraject aan te gaan.

In dit artikel:

  • Waarom dit artikel?
  • De zes grootste problemen
  • 1. Onvolledig register van relevante milieuaspecten
  • 2. Onvolledig register van relevante wet- en regelgeving en andere eisen
  • 3. Gebrekkig inzicht in de milieuprestatie en -doelstellingen
  • 4. Gebrekkige registratie en opvolging van afwijkingen (inclusief milieu-incidenten)
  • 5. Onvoldoende borging van noodsituaties
  • 6. Gebrekkig inzicht in de ketenaspecten
  • Gebruikte literatuur