Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Europese eisen voor milieuaspecten van bouwproducten

Thema:  Milieu en gezondheid
13-07-2010

Met de ontwikkeling van Europese regelgeving neemt de invloed vanuit Brussel op de Nederlandse regelgeving toe, ook op het gebied van bouwen en de inzet van bouwproducten. Dit artikel geeft inzicht in de beleidsontwikkeling op Europees niveau en de procedures en processen waarmee de Europese regelgeving en de onderliggende bepalingsmethoden voor milieuaspecten van bouwproducten tot stand komen. Het laat zien wat de ontwikkelingen in Europa zijn in het beleid en de regelgeving op dit gebied en de invloed die dit kan hebben op de toepassing van secundaire bouwmaterialen. In dit verband zijn niet alleen de Bouwproductenrichtlijn (Construction Products Directive), maar ook de CE-markering en de rol van CEN en NEN, met name de opzet van een normalisatienetwerk, van belang. Uiteraard komen ook de situaties in de verschillende Europese lidstaten en de consequenties voor Nederland in dit artikel aan de orde.

In dit artikel:

  • Inleiding regelgeving
  • Bouwproductenrichtlijn
  • CE-markering
  • Situatie in verschillende lidstaten
  • Rol van CEN en NEN
  • Consequenties voor Nederland