Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2009

Thema:  Bodem
15-12-2009

Met ingang van 18 november 2009 is de Regeling bodemkwaliteit gewijzigd (Stcrt. 16 november 2009, nr. 17187). Het betreft wijzigingen van diverse aard in hoofdstuk 3 (bouwstoffen), hoofdstuk 4 (grond en baggerspecie), hoofdstuk vijf (overgangsbepalingen) en de bijlagen B, C en D.

In dit artikel:

  • Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
  • Hoofdstuk 4 – Grond en baggerspecie
  • Hoofdstuk 5 – Overgangsbepalingen
  • Bijlage B
  • Bijlage C en D