Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Begeleiding van grondstoffen bij BAM Wegen

Thema:  Wetgeving
17-05-2011

BAM Wegen heeft bij werken vrijwel altijd te maken met vrijkomende grond en GWW-materialen uit de weg (asfaltbovenlaag, fundering of grond uit cunet of berm). Het Besluit bodemkwaliteit stimuleert tot hergebruik van deze bouw- en grondstoffen. Maar tussen wet en praktijk staan vele obstakels. Zo zou je, om goed te kunnen bepalen wat er met een partij grond moet gebeuren, grondig onderzoek moeten doen. Dat duurt echter acht weken en die tijd neemt de opdrachtgever niet vóór de aanbesteding. Zo komt de aannemer verschillende dilemma's tegen tijdens de uitvoering, met veel gevolgen: het verlies van kostbare grond, tijd, geld én een goede verstandhouding tussen opdrachtgever en aannemer. Maarten de Haan is begeleider grondstoffen en vertelt over de praktijk van deze dilemma's.

In dit artikel:

  • Indicatief versus grondig onderzoek
  • Afvalstroomnummer