Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Wijziging Regeling bodemkwaliteit juli 2008

Thema:  Gevaarlijke stoffen
13-07-2010

Dit artikel gaat over de herziening van een aantal normen in het Bbk met betrekking tot bestrijdingsmiddelen die worden herzien omdat ze tot problemen leidt bij het hergebruik van grond en baggerspecie.

In dit artikel: