Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Stand van zaken zandwinputten

Thema:  Bodem
12-07-2010

Voor het gebruik van grond en baggerspecie in diepe plassen is op verzoek van het ministerie van VROM een ‘handreiking’ gemaakt. Een eerste versie was in november 2009 ter inzage gelegd. Op de eerste versie is vanuit het publiek, overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen een groot aantal reacties gekomen. De inspraak is samen met de betrokken partijen uitgewerkt tot een nieuwe versie van de handreiking. In het vervolg op deze handreiking zal een ministeriële circulaire worden opgesteld waarin de handreiking wordt verankerd.

In dit artikel:

  • Herinrichting van plassen
  • Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen