Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Overzicht soorten grond, bagger en bouwstoffen

Thema:  Bodem
21-02-2013

Per grond, bagger of bouwstof wordt de herkomst, aard en meest gebruikelijke toepassing van het product weergegeven. Ook welk bewijsmiddel meestal wordt gebruikt: BRL, FEV of anderszins. Met dit overzicht kunt u als u een onbekend product tegenkomt via naam en foto zoeken. Ook is het mogelijk via de site van www.rwsleefomgeving.nl te zoeken naar erkende bedrijven.

In dit artikel:

  • Grond & baggerspecie uit natuurlijke wingebieden 
  • Grond uit productieprocessen 
  • Bouwstoffen uit natuurlijke bronnen 
  • Bouwstoffen uit productieprocessen 
  • Bouwstoffen als bijproduct uit productieprocessen 
  • Bouwstoffen geproduceerd na breken en zeven