Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Gebiedsgericht bodembeleid in Rotterdam

Thema:  Bodem
01-02-2011

In het Besluit bodemkwaliteit wordt de mogelijkheid gegeven om gebiedsgericht bagger- en bodembeleid op te zetten. Gemeentes moeten zich allereerst afvragen wanneer gebiedsgericht beleid opgezet moet worden. Het opzetten van gebiedsgericht beleid is immers niet altijd nodig. Of gebiedsgericht beleid nodig is, hangt vooral af van de grond, weg en (water)bouwactiviteiten en de ontwikkeling van industrieterreinen of woningbouwlocaties in de gemeente en de mate waarin sprake is van verontreinigde grond en bodemvervuiling in de gemeente. De gemeente Rotterdam heeft nu een nota die de spelregels van gebiedsgericht beleid heeft vastgelegd. Dit artikel beschrijft deze nota, die voor andere gemeentes als voorbeeld kan dienen.

In dit artikel:

  • Onderbouwing keuze gebiedsgericht beleid
  • Ontwikkelen gebiedsgericht beleid
  • Opstellen kaarten
  • Opstellen nota