Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Restbeton en andere materialen toepassen als bouwstof

Thema:  Bodem
23-09-2010

Restbeton (afkomstig van betonmortel) is net als bagger en rioolzand, een afvalstof. Als restbeton wordt gemengd met minder dan 20 procent baggerspecie en rioolzand ten behoeve van een immobilisaat, kan het als bouwmateriaal worden toegepast. Maar dan moet wel een milieuhygiënische verklaring aanwezig zijn. Dit artikel gaat over de eisen die aan de toepassing van deze restbouwstof gesteld worden in de BRL 9322 en het Besluit bodemkwaliteit.

In dit artikel:

  • Vooronderzoek
  • Kwaliteitssysteem