Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Wettelijk kader Besluit bodemkwaliteit

Thema:  Wetgeving
29-04-2009

Het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) is per 1 januari 2008 opgegaan in hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit. Dat hoofdstuk benoemt als doelstelling de kwaliteit van werkzaamheden in het bodembeheer en de integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren, te bevorderen. Dit artikel gaat in op deze kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden en behandelt uitgebreid de erkenningsverplichting, waarbij speciale aandacht is voor de procedures, de uitzonderingen en de integriteits- en kwaliteitstoetsing. Daarnaast komen de verplichtingen bij de uitvoering van werkzaamheden aan de orde. Denk daarbij aan zorgvuldig en volgens normdocument handelen en aan functiescheiding. Het artikel behandelt tevens de verplichtingen voor bestuursorganen en gegevensverstrekkers en de bestuurlijke maatregelen en sluit af met de inwerkingtreding en het overgangsrecht.

In dit artikel:

  • Besluit bodemkwaliteit: hoofdstuk 2
  • Erkenningsverplichting
  • Verplichtingen bij uitvoering werkzaamheden
  • Overige verplichtingen
  • Bestuurlijke maatregelen
  • Inwerkingtreding en overgangsrecht