Gebruikerslogin

Kwaliteit Bodem en Bouwstoffen

Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2010

Thema:  Wetgeving
20-02-2011

In de Staatscourant van 18 november 2010 staat een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit die per 19 november 2010 in werking is getreden. Daarmee is weer een aantal uitvoeringsvraagstukken rondom het Besluit bodemkwaliteit opgelost. Ook zijn enkele wetstechnische verbeteringen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen betreffen een toetsingsregeling voor PCB's en de erkenningsverplichting bij werkzaamheden die onder de Waterwet vallen. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

In dit artikel:

  • Wijzigingen Kwalibo
  • Wijzigingen bouwstoffen
  • Wijzigingen grond en bagger